„Největším problémem komunikace je iluze, že jí bylo dosaženo.” George Bernard Shaw

MEDIACE

„Mediace znamená jednat, místo hádat se.  Souhlas není shoda názorů, ale vůle.“
W. Churchil

Mediace je efektivní  metoda řešení sporů a konfliktů pomocí prostředníka, tj. nestranného odborníka, který napomáhá stranám v konfliktu najít smírné řešení.

Umožňuje rychlé a kultivované  řešení konfliktů, pomůže stranám obnovit konstruktivní komunikaci a odstranit případné bloky, které brání dosažení  vzájemně přijatelné dohody.

  • PROFESIONÁLNÍ MEDIACE
    Nabízíme profesionální mediaci v oblasti mediace firemní, rodinné, sousedské, pracovní, spotřebitelské.

    Pracujeme s akreditovaným týmem profesionálních mediátorů.
  • VÝCVIK MEDIÁTORŮ
    Certifikovaný výcvik mediátora – 6-9 denní trénink ve spolupráci Conflict Management international.