„Největším problémem komunikace je iluze, že jí bylo dosaženo.” George Bernard Shaw

FACILITACE

Facilitátor efektivně pomáhá (facilitate znamená usnadňovat) procesně tomu, aby se lidé slyšeli, dohodli a došli k výsledku.

Společným znakem facilitace je nejenom výsledek, ale i dobré  vztahy a komunikace mezi účastníky workshopu, porady či setkání.

 • PROFESIONÁLNÍ FACILITOVÁNÍ
  Nabízíme profesionální vedení (facilitování) průběhu porad, workshopů, pracovních setkání, případových konferencí.
 • VÝCVIK FACILITÁTORŮ
  Facilitační škola – 4-6 denní trénink ve facilitaci skupiny (moderování) a použití kreativních technik pro motivaci lidí k hledání řešení.

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY OBLASTÍ  FACILITACE  Z  NAŠÍ PRAXE

 • Výjezdový workshop, více účastníků, kdy je třeba se např. průběžně dělit do týmů a zase sjednocovat výsledky ve větší skupině.
 • Strategický workshop či řešitelský workshop. Např. hledání nového způsobu prodeje – kreativní přemýšlení o možných cestách.
 • Hledání pro a proti argumentace při hledání řešení a rozhodování.
 • Rozhádaný tým, kde nefunguje komunikace, zpětná vazba a je napětí mezi členy týmu a vedoucím. Obnovení vztahů.
 • Vznik a sladění nového či obměněného týmu. Stanovení „pravidel hry“ týmové spolupráce.
 • „Inventura“ motivace členů týmu. Obnovení chuti a kreativity týmu.
 • Vzájemné poskytnutí zpětné vazby. Stanovení pravidel „ jak spolu“.
 • Pojmenování, vyjasnění kompetencí a způsobu komunikace dvou různých týmů či oddělení.
 • Předávání strategie do řad zaměstnanců, naplnění a popis cílů. Vytváření norem, nastavování hodnot.
 • Zvládání změny a práce s obavami ze změny.
 • Zpětná vazba po uzavření projektu.