„Největším problémem komunikace je iluze, že jí bylo dosaženo.” George Bernard Shaw

DLOUHODOBÉ VÝCVIKOVÉ PROGRAMY

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK MEDIÁTORA

Program ve spolupráci Conflict Management International- CMI

Intenzivní výcvik mediačních dovedností s cílem připravit účastníky na roli mediátorů, tj. nestranných odborníků, kteří napomáhají stranám v konfliktu najít smírné řešení.

Účastníci si osvojí intervenční techniky pro zdárné vedení mediačního procesu, včetně překonávání jeho náročných momentů, jako jsou těžkosti přimět strany ke konstruktivnímu jednání nebo blokace při nalezení dohody.

Koncepce kurzu vychází z CMI mediačního programu připraveného ve spolupráci s Anglo-americkou vysokou školou a splňuje základní parametry výkonu mediace dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů a související prováděcí vyhlášky. Kurz lze případně rozšířit pro účely složení státní zkoušky z mediace.

FACILITAČNÍ ŠKOLA

Certifikovaný akreditovaný intenzivní čtyřmodulový trénink (6,5 dne) zaměřený na zdokonalení ve vedení týmových procesů a použití kreativních technik pro motivaci lidí při hledání řešení.

Je určený pro potenciální vnitrofiremní facilitátory či všechny vedoucí týmů a skupin, kteří si do hloubky chtějí osvojit znalosti, dovednosti a nástroje facilitace.

Metodiku kurzu lze aplikovat i pro přípravu facilitátorů případových konferencí (akreditace MPSV)

MANAŽER JAKO LEADER

Čtyř až šesti modulový synergický výcvik v klíčových kompetencích vedení lidí (dle předchozí analýzy potřeb se zadavatelem).

Programy jsou certifikované. Celkový rozsahu programu se pohybuje v rozmezí 60 až 100 výukových hodin dle zařazeného počtu modulů a supervizí.

 Na programu se podílí tým expertů a lektorů.