novinky

 

 

 

Untitled Document
ABC TÝMOVÉ PRÁCE
Projekt budování výkonného týmu - rozšiřující program
Model ABC Team buildingu vám nabízí program zaměřený na zvyšování efektivity práce týmu cestou postupně na sebe navazujících výcvikových modulů, které se přizpůsobují úrovni rozvinutosti týmové práce ve firmě a specifickým potřebám klienta.

Tento model vychází ze současných výsledků fungování vysoce výkonných firem, kde k hlavním charakteristikám úspěšnosti patří soudržně pracující týmy a spoluúčast pracovníků na řízení.

Na základě analýzy potřeb a dohody s klientem je možné využít jen některé z modulů.

 

CÍLE A OBSAH JEDNOTLIVÝCH MODULŮ
MODUL A : TÝM A JÁ
 
 • Seznámení se se základními pravidly a zákonitostmi fungování týmu
 • Vyjasnění týmových rolí a konkrétních přínosů jednotlivých členů týmu
 • Posílení komunikačních dovedností potřebných pro fungování týmu
 • Možnost dalšího poznání sebe i ostatních členů, posílení spolupráce a vzájemného respektu
 
 • Vstupní analýza klimatu v týmu
 • Typy týmů a jejich charakteristika
 • Co je to funkční tým, překážky týmového myšlení
 • Základní návyky pro rozvoj osobní a týmové výkonnosti
 • Dynamika vývoje týmu a jeho fáze
 • Role v týmu a jejich analýza
 • Komunikační dovednosti napomáhající procesům v týmu
 • Styl jednání s lidmi ( test Porter)
 • Týmové řešení problémů, modelové situace, diskuse, zpětná vazba
MODUL B: TÝM = MY
 
 • Výbava členů týmu usnadňující procesy hledání řešení problémů a zvládání krizových situací
 • Vědomí významu týmové synergie a její praktické ověřování při řešení týmových úkolů uvnitř i v přírodě
 • Dovednost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu, jako jeden z hlavních zdrojů rozvoje týmu, umění motivovat
 • Analýza vývojové fáze týmu, diagnostika vývoje týmu, jeho silných a slabých míst
 • Pomocí koučování týmu stanovení konkrétních osobních a týmových plánů dalšího rozvoje.
 
 • Zvládání krizových situací v týmu
 • Vstup do problematiky prevence a řešení konfliktů, technika mediace
 • Facilitování týmových procesů
 • Umění dávat a přijímat zpětnou vazbu
 • Analýza vývojových fází týmu, styl vedení, silné a slabé stránky týmu
 • Koučování plánů rozvoje členů týmu i týmu
 • Řešení týmových úkolů formou indoor i outdoor aktivit
 • Zpětná vazba, diskuse, kamera
MODUL C: ROZVOJ TÝMU

Zaměření tohoto modulu vychází z potřeb klienta a jeho výběru z nabídky následujících okruhů, případně jejich kombinace.

 • KREATIVNÍ ŘEŠENÍ TÝMOVÝCH ÚKOLŮ
  Rozvíjení potenciálu kreativity jednotlivců i týmu. Techniky pomáhající hledání řešení.Zapojení členů týmů do řešení, motivace.
 • EFEKTIVNÍ TÝMOVÉ PORADY
  Jak připravit efektivní poradu.
  Role facilitátora a proces facilitace jako podmínky úspěšného řešení úkolů
  v týmu i efektivních týmových porad.
  Krizové momenty na poradě a jejich zvládání.
 • PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
  Principy, přístupy a metody projektového řízení, které zefektivňují práci v týmu.
 • KOUČOVÁNÍ
  Koučování jako metoda podporující individuální i týmový růst.
  Rozvoj slabých a podpora silných stránek ve fungujícím týmu ( na základě
  analýzy z předchozího modulu B


 

konsens 2003 - design by equip.cz