novinky

 

 

 

Untitled Document
TVOŘIVÉ MYŠLENÍ
 

Kreativita je schopností, s jejíž pomocí můžeme objevit neobvyklé, ale prakticky proveditelné řešení, které se vymyká rámci běžných struktur myšlení.

 

 
 • Vstoupit do oblasti teorie a praxe kreativity, poznat souvislosti a zmapovat si vlastní profil kreativity.
 • Začít si více uvědomovat své myšlenkové procesy a orientovat se v nich a přispět tím k zvýšené osobní výkonnosti.
 • Hledat cesty obnovy duševní energie.
 • Aplikovat kreativní přístup do praxe týmového řešení problémů
 
Vstup do teorie kreativity
 • Co to je tvořivost, lze ji rozvíjet?
 • Bariery v koncepční a tvořivé práci.
 • Emoční inteligence a tvořivost.
 • Vliv kreativních schopností na pracovní prosperitu.

Tvořivá osobnost

 • Využití zdrojů mysli..
 • Vztah proaktivity a kreativity
 • Tvůrčí myšlení a bourání jeho bariér.
 • Myšlenkové zlozvyky.
 • Trénink tvůrčí představivosti.

Profil kreativity - test

Tvořivá skupina

 • Tvořivý přístup ke skupinovému řešení problémů.
 • Techniky podporující tvořivé postupy ve skupině.
 • Modelové situace.
 • Faktory ovlivňující skupinový proces
 • Překonávání vnitřních krizí skupin při řešení problému

 


 

konsens 2003 - design by equip.cz