novinky

 

 

 

Untitled Document
Naše nabídka výcvikových a školících programů
Jednotlivé školící programy
Základní programy
 • Umění komunikace a zvládání konfliktů (základní program)
 • ABC komunikace, řešení konfliktů a vyjednávání (rozšiřující program)
 • Jak přežít prezentaci aneb základy veřejného vystupování
 • Sebeobrana proti stresu
 • Tvořivé myšlení jako zdroj zvýšení osobní i pracovní výkonnosti
 • ABC týmové práce (projekt budování výkonného týmu)
 • Efektivní vedení porad
 • Manažer v roli mediátora (řešení konfliktních situací v týmu pomocí technik vyjednávání a mediace)
 • Koučování, pomoc při růstu lidí
 • Principy moderace a facilitace
 • Tvořivé řešení problémů ve skupině
Speciální programy
 
 • Jak na agresi
 • Rozdíly v komunikaci muži -ženy
 • Jak odolávat manipulaci
 • Zvládání konfliktů po telefonu
 • Mobbing - kvalita mezilidských vztahů na pracovišti
 • Jak přesvědčit druhého
 • Rozvoj osobní image
Modulové manažerské programy

Kvalifikační a seminární tréninkové kurzy (délka jednoho modulu 2-3 dny)

 • Manažerská škola - čtyř až šesti modulový synergický výcvik
  v krizových manažerských kompetencí na základě potřeb klienta
 • Certifikovaný výcvik mediátora - 12ti denní certifikovaný kurz pod hlavičkou asociace mediátorů ČR (akreditace MŠMT ČR)
 • Dlouhodobý výcvik v koučování, facilitaci skupiny (moderování)
Výcvikové projekty "na přání"
Programy vytvořené na základě spolupráce s klientem, které vycházejí z jeho konkrétních potřeb.
 • Školící programy, workshopy, tréninky, facilitace, assesment centra
Konzultační a poradenská činnost
 • Systemické koučování - pomáháme pracovníkům, aby si pomohli rychleji a účinněji překonávat své pracovní či soukromé problémy a nasměrovat svůj prfesionální rozvoj.
 • Mediace - řešení sporů a konfliktů pomocí prostředníka, pracujeme s certifikovaným týmem profesionálních mediátorů
 • Facilitace - nabízíme procesní vedení (facilitování) průběhu porad, workshopů, pracovních setkání
 • Individuální konzultace v oblasti mezilidských vztahů, komunikace, vedení a řízení lidí
 • Analýza vývojové fáze týmu a odpovídajícího vedení (Blanchard centrum) a návrh následných kroků zaměřených na rozvoj slabých stránek týmu
 • Analýza týmových rolí
 • Typologie osobnosti MBTI
 • Hodnocení 360°


 

konsens 2003 - design by equip.cz