novinky

 

 

 

Untitled Document
Principy moderace a facilitace
 
 
 
 • Zvyšování kompetencí a dovedností pracovníků firmy v oblasti moderace a facilitace.
 • Poskytnout informace a přehled o postupech, zásadách a úskalích při využívání těchto technik.
 • Formou aktivního výcviku umožnit účastníkům pochopit a osvojit si dovednosti v této oblasti.
 • Nabídnout škálu konkrétních moderačních technik pomáhajících moderátorovi v různých fázích skupinového řešení problémů.
 • Zpětná vazba pro každého účastníka výcviku

Tematické celky jsou uspořádány do modulů počínaje základními informacemi a dovednostmi potřebnými pro vedení lidí a hledání skupinového řešení problému až po specifické a složité situace, které mohou účastníky v roli moderátorů (facilitátorů) potkat.

Výhodou takto koncipovaného výcviku je jeho systematičnost, ale zároveň i možnost samostatné realizace konkrétních témat, s větším přihlédnutím k individuálním potřebám účastníků a větší koncentrací na danou problematiku.

 

 
 • Vstup do moderace, základní termíny- moderace, facilitace, koučování
 • Osoba moderátora (facilitátora) a jeho výbava k vedení wokshopů
 • Desatero moderátora
 • Příprava moderátora (facilitátora) a vnější předpoklady úspěšného vedení workshopu
 • Schéma diskuse při wokshopech s přihlédnutím k úskalím facilitace
 • Metody prevence a intervence
 • 10 způsobů jak vést diskusi
 • Příklady špatného postupu
 • Role při diskusi, problémoví účastníci
 • Zvládnutí krize při řízení skupiny
 • Modelové situace, zpětná vazba
 • Komunikační strategie moderátora
 • Nástroje k nalezení řešení
 • Způsoby rozhodování
 • Náměty technik pro jednotlivé fáze řešení skupinových problémů
  ( např. typy brainstormingu, laso, ďáblův advokát, kolotoč, N/3, analýza kriterií...)
 • Typy problémů vhodných k facilitaci
 • Techniky vhodné pro krizové, momenty workshopu
 • Zvládání námitek a otázek
 • Modelové a praktické situace, zpětná vazba

Další zdokonalování je možné přímou supervizí při prezentaci či workshopu ( nebo supervizí natočeného workshopu), případně osobní rozvoj směrovat pomocí individuálního koučování.

Navazující možnosti dalších témat
(dle dohody)
 • Dovednosti prezentace
 • Kreativní přístupy k řešení skupinových problémů
 • Sebeobrana proti stresu
 • Spolupráce v týmu


 

konsens 2003 - design by equip.cz