Untitled Document Untitled Document

 

 

 

Untitled Document
Metody práce
  • Seznámení s probíraným tématem formou aktivního řešení modelových situací, podle potřeb účastníků trénink konkrétních pracovních situací
  • Participativní učení, videotrénink, zpětné vazby s důrazem
    na týmovou praxi (workshop, facilitovaná diskuze, skupinová analýza)
  • Individuální přístup
  • Relaxační a prožitkové techniky

 

formy práce
  • Individuální i v malé skupině (6 -15 posluchačů)
  • Dle konkrétních potřeb docházková služba v Praze nebo výjezdové semináře v příjemném prostředí (2 -3 dny)
  • Komplexní studijní materiály pro účastníky


 

konsens 2003 - design by equip.cz