novinky

 

 

 

Untitled Document
MANAŽER V ROLI MEDIÁTORA
Řešení konfliktních situací v týmu pomocí technik vyjednávání a mediace
 
MEDIACE

Přístup, filosofie a metody řešení konfliktů za účasti neutrální třetí strany - mediátora. Mediace nastupuje v okamžiku, kdy už obě znesvářené strany nejsou schopny spolu komunikovat a svůj spor projednávat. Mediátor jako odborník na proces komunikace pomáhá oběma stranám znovu zasednout k jednání a obnovit přerušenou komunikaci, napomáhá jim hledat jejich vlastní oboustranně přijatelná řešení.

 

 
 • seznámit manažery s pojmy mediace a nabídnout jim úvodní vstup do různých manažerských strategií řešení konfliktů
 • rozvíjet a posílit dovednosti potřebné pro úspěšné vedení lidí
 • posílit roli manažerů v komunikačně náročných situacích ve firmě
 • naučit je vstupovat do konfliktních situací a pokud jsou vhodné k mediačnímu přístupu, napomáhat k jejich vyřešení
 • podpořit manažery v roli konzultantů – prostředníků, vyjednavačů, poradců ve firmě
 
 • role a poslání manažera v komunikačně náročných situacích
 • základní kroky při řešení konfliktů vyjednáváním (přístup výhra-výhra),
 • situační analýza strategií řešení konfliktů
 • trénink na konkrétních situacích, zpětná vazba
 • mediace - řešení konfliktů a sporů pomocí prostředníka
 • charakteristika role mediátora, dovednosti potřebné k mediaci, fáze
  procesu mediace 

konsens 2003 - design by equip.cz