novinky

 

 

 

Untitled Document
KOUČOVÁNÍ
Pomoc při růstu lidí
 

Přístup k jednání a vedení lidí, který respektuje jejich osobnost a vychází z poznání, že nejlépe si člověk pomůže sám. Koučovat tedy s velkým zjednodušením znamená pomoci partnerovi objevit jeho vlastní a jedinečnou cestu k řešení problému a pomoci mu dosáhnout cíle. Je založeno na respektování, naslouchání a kladení otázek.

 

 
  • Seznámit s přístupem k jednání a vedení lidí, jehož cílem je pomoci pracovníkovi, aby se profesionálně rozvíjel, a tím si zvyšoval svoji schopnost samostatnosti a výkonnosti.
  • Osvojit si základní koučovací strategie a využívat je v praxi
 
  • principy a základní východiska koučování
  • strategie řešení problémů
  • základní role kouče
  • koučovací rozhovor
  • trénink, zpětná vazba
  • výbava kouče
  • využití koučování v praxi
  • video film


 

konsens 2003 - design by equip.cz