novinky

 

 

 

Untitled Document
ABC KOMUNIKACE ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ A VYJEDNÁVÁNÍ
Rozšiřující program
"Nikdo Vás nemůže urazit bez Vašeho souhlasu."
Eleanor Rooseveltová
 

Seznámit účastníky se základními kroky při prevenci a řešení konfliktů a se základní komunikační výbavou, která umožní konflikty efektivně řešit. Pomocí aktivního tréninku na praktických situacích ověřit získané znalosti a dovednosti.

 • Program pomůže účastníkům pochopit základní zákonitosti mezilidské komunikace a možnosti prevence, analýzy a řešení konfliktů.
 • Podpoří osvojení principů efektivní komunikace, schopnost formulovat své požadavky směrem k vnitřním i vnějším zákazníkům.
 • Seznámí účastníky se základními komunikačními dovednostmi a styly a tyto dovednosti pak uplatní při řešení sporů a konfliktů.
 • Zvolená strategie přístupu ke konfliktu jim umožní se na problémovou situaci podívat z různých úhlů a hledat pro obě strany vzájemně přijatelné řešení.
 
A. Teorie a praxe řešení konfliků (Díl I.)
 • Co to je konflikt a jak na nás působí
 • Typy konfliktů
 • Styly a strategie řešení konfliktů
 • Můj osobní přístup ke konfliktu
 • Vývoj konfliktu
 • Kroky při řešení konfliktu
 • Význam aktivního naslouchání
 • Jak konflikt změnit na řešení problému
 • Videofilm, zpětná vazba
B. KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ (DÍL II.)
 • Jak komunikujeme
 • Taje neverbální komunikace
 • Co rozhoduje o vytvoření pozitivního prvního dojmu- sociální percepce
 • Styly komunikace a prevence konfliktů
 • Přímé sdělení a jak pomáhá neeskalovat konflikt
 • Čtyři uši - naslouchací roviny a jejich význam pro prevenci konfliktu
 • Umění přijímat a sdělovat kritiku
 • Modelové situace
 • Videofilm
 • Zpětná vazba

C. ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ TECHNIKOU
    VYJEDNÁVÁNÍ V PRAXI (DÍL III.)

 • Typy a strategie vyjednávání
 • Co je to manipulace a jak se jí bránit
 • Jak se vypořádat s agresivitou
 • Stres management osobnosti
 • Řešení konfliktů pomocí prostředníka - MEDIACE
 • Řešení konfliktů a problémů ve skupině
 • Modelové situace, zpětná vazba


 

konsens 2003 - design by equip.cz