novinky

 

 

 

Untitled Document
UMĚNÍ KOMUNIKACE A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ
Základní program
 
 • Program pomůže účastníkům pochopit základní zákonitosti mezilidské komunikace a možnosti prevence, analýzy a řešení konfliktů.
 • Podpoří osvojení principů efektivní komunikace, schopnost formulovat své požadavky směrem k vnitřním i vnějším zákazníkům.
 • Seznámí účastníky se základními komunikačními dovednostmi a styly a tyto dovednosti pak uplatní při řešení sporů a konfliktů.
 • Zvolená strategie přístupu ke konfliktu jim umožní se na problémovou situaci podívat z různých úhlů a hledat pro obě strany vzájemně přijatelné řešení.
 
 • Kdo je můj vnitřní zákazník aneb komunikace všemi patry
 • Konstruktivní a destruktivní prvky komunikace
 • Strategie a styly komunikace
 • Nástroje komunikace (aktivní naslouchání, umění sdělovat druhému)
 • Strategie a kroky řešení konfliktu
 • Analýza konfliktu
 • Řešení konfliktu pomocí prostředníka (mediace)
 • Sebepoznání – JÁ a KONFLIKT, osobní rozvoj


 

konsens 2003 - design by equip.cz