Untitled Document Untitled Document

 

 

 

Untitled Document
Kdo jsme

Konsens - volné sdružení poradců a lektorů
zastoupené: PaedDr. Jitka Jilemická
IČO: 62 38 11 64
Sídlo podniku: Pacholíkova 6, 143 00 Praha 4, Komořany

České vzdělávací a poradenské centrum zaměřené na rozvoj manažerských dovedností a návyků

Zaměření: Trénink a rozvoj klíčových manažerských návyků v oblasti komunikace, řešení konfliktů a týmové spolupráce.

Naše jedinečnost

Orientace na klíčové oblasti vzdělávání manažerů v oblasti rozvoje osobního potenciálu, komunikace, řešení konfliktů, mediace a týmové spolupráce. V těchto oblastech nabízíme aktivní tréninky sledující změnu návyků v manažerské práci.

  • dlouhodobá zkušenost s manažerským vzděláváním, propojení zahraničního know-how s českým, aplikace na náš trh
  • schopnost pružně reagovat na konkrétní a akutní požadavky klienta
  • propojení analýzy potřeb klienta s konkrétním sestavením programu a následnou supervizí v zavádění získaných poznatků do praxe
  • provázání špičkových lektorů a jejich možná spolupráce v dalších oblastech manažerského vzdělávání
klíčová slova
  • osobnost
  • duševní kondice
  • návyk
  • komunikace
  • mediace
  • výkonný tým


 

konsens 2003 - design by equip.cz