novinky

 

 

 

Untitled Document
Rozvoj duševního potenciálu
 

Kurz je určen všem, kteří se často ocitají v pracovně náročných situacích a chtějí si udržet v kondici a pod kontrolou svou energii a výkonnost.
Záměrem kurzu je zmapovat oblast emočního managementu osobnosti (sebepoznání, návyky, odolnost proti stresu), vyzkoušet si konkrétní techniky pro dobíjení energie (relaxace, cvičení, práce se stresem a energií) a propojit tyto dvě oblasti tak, aby si účastníci sami stanovili vlastní cestu zvyšování duševní kondice, výkonnosti a udržení životní energie.

KLÍČOVÁ SLOVA: sebepoznání, energie, práce se stresem, výkonnost

 
 • Provést účastníky během kurzu mottem: "Uvědomit si, znamená 90 % úspěchu"
 • Proaktivně identifikovat své "žrouty energie" v zaměstnání i v soukromém životě
 • Seznámit se se základními pojmy emoční inteligence, soustředit se na manažerské návyky v oblasti vztahů, řešení konfliktních situací, zvládání agrese své i druhých, manipulace a komunikace…(dle potřeby a konkrétní objednávky skupiny)
 • Stanovit vlastní kroky cesty změny nevyhovujících návyků.
 • Vyzkoušet si škálu praktických cvičení pro prevenci a neutralizaci zátěžových situací a vybrat si z ní to, co nejvíce vyhovuje vlastnímu "dobíjení baterií" s ohledem na využití dlouhodobé , ale i rychlé dobíjení v práci.
 • Během kurzu si mapovat vhodné techniky a poznatky a propojit je v závěru do plánu "ušitému na míru" své vlastní cesty obnovy mentální kondice.
 • Účastníci obdrží na začátku programu kromě běžných výukových materiálů
  i manuál, kde jsou popsaná cvičení a techniky, kterými prošli.
 
EMOČNÍ MANAGEMENT
 • emoční inteligence a emoční gramotnost
 • od sebepoznání k výkonnosti
 • jak zdokonalovat sebe a svoje vztahy
 • návyky pro duševní růst a kondici
 • jak pracovat s časem, aby nebyl stresorem-návyk sebevedení a sebeřízení
 • jak dostat emoce a mysl do rovnováhy
 • techniky podporující kreativitu
 • styl našeho chování a jeho vliv na okolí

SEBEMOTIVACE

 • základní motivace, kterými se řídí naše chování
 • motivační teorie vědomých vztahů - zpětná vazba dotazník Elias Porter
 • jak zvládat sám sebe, abychom se víckrát dostávali "na vrchol" spíš než na dno
 • praktická "minutová cvičení"
 • duševní potrava jako podmínka "být myšlenkově svěží"
 • myšlenkové zlozvyky

SEBEOBRANA PROTI STRESU

 • co je to stres a jak se projevuje
 • mapa vlastních stresorů
 • jak nevyhořet (teorie BURNOUT) - charakteristika, fáze burnout, zpětná vazba, prevence
 • zátěžové situace v praxi
 • jak profesionálně zvládnout vlastní či cizí agresi


PRÁCE S ENERGIÍ

 • nácvik metod a technik, které pomohou v krátkém čase načerpat sílu a energii, zbavit se napětí a nepříjemných pocitů
 • bioenergetika - aktivizující cvičení
 • relaxace s hudbou, imaginativní techniky
 • autogenní trenink - klidová metoda, osvěží, uvolní celé tělo, pomůže při špatném usínání
 • Jacobsonova progresivní relaxace - jednoduché uvolnění, nabrání energie, lze využít i v práci
 • praktická cvičení zaměřená na prevenci bolesti zad a správný tok energie
 • dechová cvičení - rychlá "první pomoc" jak najít ztracenou rovnováhu
 • čínská energetická gymnastika Qi gong - jak obnovit energii doma i v práci
 • relaxační masáž šíje - nácvik


ŽIVOTNÍ STYL A VÝKONNOST

 • zásobárna energie
 • charisma vitální osobnosti

KINOAUTOMAT

 • volitelný workshop - výběr z dalších témat dle konkrétních zájmů a potřeb skupiny účastníků
ROZSAH, FORMA, POŽADAVKY:
 • Kurz je dvoudenní, velmi intenzivní, veden interaktivní formou s možností vyzkoušet si i řadu technik, relaxačních i protistresových cvičení, s využitím možnosti dělení účastníků do dílen podle zájmu účastníků i specializace lektorů.
 • Doporučujeme, aby se kurz konal v objektu vybaveném relaxačním zázemím (např. bazén, sauna, masáže), což by bylo velmi dobře využitelné jako součást programu.
 


 

konsens 2003 - design by equip.cz